Tłoczenie wypukłe/wklęsłe + Tłoczenie folii na gorąco (za jednym razem)

Dwa kroki naraz - tak to działa, ponieważ podczas foliowania jednocześnie ma miejsce tłoczenie wypukłe lub wklęsłe. Taka kombinacja matryc ma tę zaletę, że znacznie skraca czas produkcji oraz pozwala uniknąć błędnej rejestracji między dwiema seriami foliowania i tłoczenia, nie mówiąc już o opłacalności. Aby uniknąć niewłaściwego wyrównania i błędnej rejestracji, nasze matryce są dostarczane z otworami rejestrowymi i pinami prowadzącymi.