Folia do tablic rejestracyjnych

Folie przeznaczone na tablice rejestracyjne podlegają szczególnie wysokim wymaganiom dotyczącym odporności na ścieranie i gęstości optycznej. Te parametry określają żywotność tablic rejestracyjnych. Dlatego folie na tablice rejestracyjne dostarczane przez naszą firmę podlegają szczególnie ścisłej kontroli.