POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r.

 

Oto polityka prywatności („Polityka”) dla tej strony internetowej, która jest prowadzona i dostarczana przez PPF Foil UAB, ul. Vikpedes. 22, LT-03151, Wilno, Litwa (my, nas i nasz).

Będziemy wykorzystywać wyłącznie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jak określono w niniejszej Polityce. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w jakim celu są wykorzystywane Państwa dane osobowe, komu są one udostępniane oraz jakie mają Państwo uprawnienia kontrolne i informacyjne.

 

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Głównym celem plików cookie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do wybranych usług. Ponadto pliki cookie umożliwiają dostosowanie usług oferowanych przez stronę internetową, pozwalają użytkownikom na udostępnianie interesujących lub potencjalnie interesujących informacji w zależności od sposobu korzystania z usług. Plik cookie to każdy rodzaj pliku lub narzędzie, które jest pobierane do systemu użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane lub pobierane przez firmę odpowiedzialną za jego instalację.

Używamy plików cookie na niniejszej stronie internetowej, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony i aby usprawnić jakość usług. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze. Po zakończeniu sesji i zamknięciu przeglądarki wiele plików tekstowych jest usuwanych („sesyjne pliki cookie”). Przechowywane są również tak zwane „trwałe pliki cookie”, które pozwalają nam rozpoznać Państwa podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej. Nasze firmy partnerskie nie mogą gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych przechowywanych w formie plików cookie na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie niektórych funkcji używanych przez naszą stronę internetową.

 

Typy plików cookie

W zależności od firmy, która nimi zarządza:

Własne pliki cookie: Są to pliki, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny zarządzanej przez edytora i z której świadczona jest usługa na żądanie użytkownika.

Pliki cookie osób trzecich: Są to pliki, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny, która nie jest zarządzana przez edytora, ale przez inną firmę przetwarzającą dane uzyskane za pomocą plików cookie.

W zależności od okresu, przez jaki pozostają aktywne:

Sesyjne pliki cookie: Są to pliki cookie, które są przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej. Są one zwykle używane jednorazowo do przechowywania informacji, które są przeznaczone wyłącznie do świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika (np. lista zakupionych produktów).

Trwałe pliki cookie: W tego rodzaju plikach cookie dane są nadal przechowywane w systemie i mogą być dostępne i przetwarzane przez określony czas przez menedżera pliku cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

W zależności od celu:

Pliki cookie do celów technicznych: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi przeglądać stronę internetową, platformę lub aplikację i korzystać z różnych oferowanych opcji lub usług, takich jak na przykład kontrola ruchu danych i komunikacji, identyfikacja sesji, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, przywołanie części zamówienia, przeprowadzanie procesu zakupu zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów ochrony podczas przeglądania, przechowywanie treści do transmisji filmów, dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Pliki cookie do celów analizy: Są to takie, które pozwalają menedżerowi monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, z którymi są połączone. Informacje gromadzone za pomocą tego rodzaju plików cookie wykorzystywane są do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do sporządzania profili przeglądania użytkowników takich stron internetowych, aplikacji i platform w celu wprowadzenia aktualizacji na podstawie analizy danych o korzystaniu z usługi przez użytkowników.

Pliki cookie do celów reklamy: Są to pliki, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie przestrzenią reklamową, którą edytor uwzględnił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której żądana usługa jest świadczona na podstawie kryteriów, takich jak edytowana treść lub częstotliwość, z jaką reklamy są pokazywane.

Pliki cookie do celów reklamy behawioralnej: Są to pliki, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie powierzchnią reklamową, którą edytor uwzględnił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje behawioralne o użytkownikach uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, co umożliwia zdefiniowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam na podstawie takiego profilu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich zgodnie z RODO, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f.

 

Wyłączanie plików cookie

Mogą Państwo dokonać wyboru plików cookie, które Państwo chcą na tej stronie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat opcji rezygnacji można znaleźć poniżej.

 

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby wesprzeć analizę strony internetowej pod kątem sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie związane z korzystaniem ze strony internetowej będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie obcięty na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i dopiero tam obcięty.

Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia im innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można odmówić zastosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może być niemożliwe. Można również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dla bieżącej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat praw użytkowania lub ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych: https://www.google.com/policies/privacy/ or https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć powyższe linki, aby zabezpieczyć swoje dane.

 

Filmy YouTube

Na naszych stronach internetowych można oglądać filmy zamieszczone na YouTube (firma Google), które są zintegrowane przy pomocy iFrame. Ramki iFrame są ustawione w taki sposób, że połączenie jest najpierw ustanawiane po kliknięciu przycisku „odtwórz”.

Jeśli są Państwo zalogowani na koncie YouTube w momencie wciśnięcia przycisku odtwarzania, Youtube może powiązać Państwa zachowanie podczas surfowania z Państwa profilem użytkownika. Można zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, wylogowując się z konta przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie takich danych przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także Państwa prawa i opcje ustawień dla ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Celem i uzasadnionym interesem jest zwiększenie widoczności tej strony internetowej, jak również podniesienie atrakcyjności naszych usług oraz uczynienie ich bardziej przyjaznymi dla użytkownika.

 

Nie ma wymogu podawania danych osobowych

Podawanie danych osobowych będzie zasadniczo dobrowolne i nie ma ustawowego ani umownego obowiązku podawania danych osobowych. Zasadniczo nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych; ale należy pamiętać, że w każdym przypadku niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych naszych usług lub ich części.

 

Bezpieczeństwo

Posiadamy stosowne najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych będących pod naszą kontrolą. Nasze zasady bezpieczeństwa i prywatności są na przykład okresowo sprawdzane i ulepszane w miarę potrzeby, a tylko upoważniony personel ma dostęp do danych osobowych. Chociaż nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub zmiana informacji nigdy nie nastąpi, dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec.

 

Przechowywanie danych

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były jak najbardziej ograniczone. W przypadku braku określonych okresów przechowywania zawartych w niniejszej polityce Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będą nam potrzebne, aby zrealizować cel, dla którego je zgromadziliśmy, i, w stosownych przypadkach, tak długo, jak wymagają tego ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem mogą być Państwo uprawnieni do korzystania z niektórych lub wszystkich następujących praw:

(a) zażądać (i) informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przechowywane oraz (ii) uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w tym o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz o odbiorcach danych, a także o potencjalnych okresach przechowywania;

(b) zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, np. ponieważ (i) są niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub (iii) zgoda, na której opierało się przetwarzanie została wycofana;

(c) odmówić udzielenia i - bez wpływu na czynności przetwarzania danych, które miały miejsce przed takim wycofaniem - wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

(d) wyrazić sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku należy przekazać nam informacje o Państwa szczególnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Państwo faktów przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe lub przedstawimy Państwu nasze ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

(e) podejmować kroki prawne w związku z potencjalnym naruszeniem Państwa praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także wnieść skargę do właściwych organów ochrony danych; i/lub

(f) zażądać (i) otrzymania danych osobowych, które Państwo nam zapewnili , w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, będą mieli Państwo prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi.

Mogą Państwo (i) skorzystać z praw, o których mowa powyżej lub (ii) zadawać jakiekolwiek pytania, lub (iii) złożyć reklamację dotyczącą naszego przetwarzania danych, kontaktując się z nami przy pomocy poniższych danych kontaktowych.

 

Kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki, lub wszelkie prośby dotyczące danych osobowych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@ppffoil.com. Nasze dalsze dane kontaktowe są zawarte w stopce redakcyjnej.

Państwa informacje podane podczas kontaktowania się z nami będą przetwarzane w celu obsługi Państwa żądania i zostaną usunięte po jego zakończeniu. Ewentualnie, w stosownych przypadkach, ograniczymy przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.