Zrównoważalność

Odzelenie naszej Planety"

PPF zobowiązuje się do zrównoważonej przyszłości, rozpoczynając szereg wpływowych inicjatyw:

1. Zielona Planeta: 27 października 2023 r. PPF podejmuje znaczący krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, sadząc drzewa, które będą pełnić rolę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, neutralizując znaczne 10 000 kilogramów emisji CO2 rocznie (według ostrożnych szacunków). Sadzenie drzew nie tylko przyczynia się do czystszego powietrza, ale także pomaga w zwalczaniu zmian klimatu. Ten krok to nasze zobowiązanie do corocznego sadzenia drzew jako części naszej polityki zrównoważonego rozwoju.

2. Efektywność dzięki ISO 50001: PPF kładzie solidne podstawy pod zrównoważony rozwój poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001. Ta inicjatywa dotyczy nie tylko zabezpieczania naszej przyszłości; chodzi o tworzenie pozytywnych zmian już teraz. Opracowując polityki sprzyjające bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii i jej zarządzaniu, redukujemy nasz ślad węglowy i zużycie zasobów już dziś.

3. Produkcja przyjazna dla środowiska: W PPF rozumiemy, że redukcja emisji CO2 to ciągły wysiłek. Dlatego aktywnie poszukujemy sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na każdym etapie naszego cyklu produkcyjnego. To holistyczne podejście sprawia, że jesteśmy odpowiedzialni środowiskowo nie tylko w przypadku końcowych produktów, ale także w naszych procesach i praktykach.

4. Mniej odpadów: W PPF jednym z naszych celów zrównoważonego rozwoju jest redukcja odpadów w postaci odpadów, które są nieodłączną częścią procesu cięcia folii. Dążymy do bardziej efektywnego planowania zapasów, lepszego prognozowania i wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania produkcją. PPF zdecydowanie zobowiązuje się do redukcji odpadów.

Te działania wspólnie dowodzą naszego niezachwianego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu naszej planety.

Rozumiemy, że zrównoważony rozwój i czystsza Ziemia to więcej niż to, co tutaj opisano, i obiecujemy, że aktywnie pracujemy nad pełną polityką zrównoważonego rozwoju, więc bądźcie z nami na bieżąco!

Certyfikat ISO 50001:2018

Z radością ogłaszamy, że PPF uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 50001:2018, międzynarodowo uznawaną normą dotyczącą Systemów Zarządzania Energii. Certyfikat ten został przyznany przez organ akredytacyjny TUV SUD, uznając skuteczny system zarządzania energią PPF zgodny z normą ISO 50001:2018.

ISO 50001:2018 stanowi wzorzec doskonałości w zarządzaniu energią w całej naszej organizacji. Ten certyfikat pozwala nam optymalizować efektywność energetyczną, zmniejszać wpływ na środowisko naturalne i nieustannie doskonalić naszą ogólną wydajność energetyczną. Poprzez przestrzeganie tych powszechnie uznawanych najlepszych praktyk na świecie, PPF wykazuje niezachwianą dedykację zrównoważonemu zarządzaniu energią.

To osiągnięcie podkreśla nasze zobowiązanie do spełniania najwyższych standardów efektywności energetycznej i zgodności z najlepszymi praktykami branżowymi. Klienci i interesariusze mogą teraz mieć pełne zaufanie, że PPF działa zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy ISO 50001:2018, co odzwierciedla nasze trwałe zaangażowanie w doskonałość w zarządzaniu energią.

Zarządzanie Energii

Głównym celem Polymaterials Packaging Films Sp. z o. o. jest ciągłe wspieranie kultury organizacyjnej w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie wszystkich poziomów organizacyjnych, zwłaszcza na poziomie Kierownictwa. Poprzez integrację zarządzania energią z praktykami biznesowymi, organizacja ustanawia proces ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej. Poprzez poprawę efektywności energetycznej i racjonalizację związanych z nią kosztów energetycznych, PPF staje się bardziej konkurencyjne. Dodatkowo, system ISO 50001:2018 pomaga osiągnąć ogólny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z energią.